tode android  ติดตั้งแอพ TODE ในระบบ Android
(Samsung, Oppo, Realme, Huawei, Vivo, Xiaomi, LG, Nokia ฯลฯ)

  1. เปิดแอพพลิเคชัน “chrome icon Chrome” ในโทรศัพท์ระบบ Android ของท่าน (Chrome เท่านั้น) หากใช้งาน Chrome อยู่แล้วให้ไปขั้นตอนถัดไป
  2. พิมพ์ url เข้าเว็บ tode69.com
  3. สามารถเพิ่มแอพได้ 2 วิธี (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)
    3.1 หากบริเวณด้านล่างมีแถบขึ้นมา ให้กดที่ “Add TODE to Home screen”
    3.2 หรือ ในกรณีที่ไม่มีแถบด้านล่าง ให้กด icon three dots 3 จุด บริเวณมุมขวาบน แล้วเลือก “Install app”
  4. กดปุ่ม “Install” หรือ “ติดตั้ง” แล้วรอซักครู่
  5. เข้าร่วมเดิมพันได้โดยกดที่ไอคอน TODE

ติดตั้งแอพ TODE ในระบบ Android (แบบรูปภาพ)

Step 1

เปิดแอพพลิเคชัน “chrome icon Chrome” ในโทรศัพท์ระบบ Android ของท่าน (Chrome เท่านั้น) หากใช้งาน Chrome อยู่แล้วให้ไปขั้นตอนถัดไป

แอพ tode android ขั้นตอนที่ 1

Step 2

เข้าเว็บ tode69.com (พิมพ์ url tode69.com แล้วกดตกลง เพื่อเข้าเว็บ tode)

แอพ tode android ขั้นตอนที่ 2

Step 3 แบบที่ 1

สามารถเพิ่มแอพได้ 2 วิธี (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)
1. หากบริเวณด้านล่างมีแถบขึ้นมา ให้กดที่ “Add TODE to Home screen”

แอพ tode android ขั้นตอนที่ 3.1

Step 3 แบบที่ 2

2. หรือ ในกรณีที่ไม่มีแถบด้านล่าง ให้กด icon three dots 3 จุด บริเวณมุมขวาบน แล้วเลือก “Install app”

แอพ tode android ขั้นตอนที่ 3.2.1
แอพ tode android ขั้นตอนที่ 3.2.2

Step 4

กดปุ่ม “Install” ระบบจะเพิ่มแอพ tode โดยอัตโนมัติ

แอพ tode android ขั้นตอนที่ 4

Step 5

รอระบบเพิ่มแอพ TODE ซักครู่

แอพ tode android ขั้นตอนที่ 5

Step 6

เข้าร่วมเดิมพันได้โดยกดที่ไอคอน TODE

แอพ tode android ขั้นตอนที่ 6